Records

principalbis

Pocapocvabaixardel’escalaper mirar elresultat.Haviapintatlaparetd’uncolorblanctrencat. La resta de lesparets delmenjadoreren de color grisclari elcontrastreflectialallumdel sol queentravapelbalcóobert.Ambla Martahavienjugatmésambelscolorsdel pis. Eldormitoritenia unaparetcarbassa;elmenjador, una deblaucel; la frontal delrebedor, color vi. Araellhaviapintattotel pis enblanc,exceptetres de lesparetsdelmenjador.

En apartar l’escala a una banda, veié que encara tenia les mans plenes de pols de foradar la paret i anà a rentar-se-les per evitar embrutar res. Al lavabo, es mirà al mirall. Havia dormit malament i els seus ulls estaven enfonsats i grisos. Aprofitàper mullar-se la cara…

View original post 654 more words